Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 r. - 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2020 r.

 2.11.2020 r.

4.01.2021 r. (egzamin próbny klas 8)

5.01.2021 r. (egzamin próbny klas 8)

25.05.2021 r. (egzamin ósmoklasisty - język polski)

26.05.2021 r. (egzamin ósmoklasisty - matematyka)

27.05.2021 r. (egzamin ósmoklasisty - język obcy)

4.06.2021 r. (dzień po Bożym Ciele)

24.06.2021 r. (dzień przed zakończeniem roku szkolnego)