Spotkania z rodzicami

strona w budowie


 

O terminach indywidualnych spotkań doraźnych, dotyczących spraw bieżących (np. organizacji wyjść, wycieczek itd.) będą zawiadamiać bezpośrednio wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami proszę ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie w pokoju nauczycielskim: tel. (32) 258 35 18 wew. 16.