Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca
Pani Lidia Korzeniowska-Drapacz

Wiceprzewodnicząca
Pani Marta Kozłowska

Skarbnik
Pani Iwona Wrażeń-Kusek

Sekretarz
Pani Magdalena Szalonek

Członek zarządu
Pani Patrycja Szarwark