Mega Misja - Zadanie trzecie

Trzecie zadanie wykonane! Rozpoczęliśmy je od przypomnienia źródeł informacji oraz konkluzji, iż autorem informacji jest człowiek. Potem zostaliśmy podzieleni na 2 grupy. Każda z grup otrzymała biały karton, kartki z napisami: prawda, fałsz oraz pocięte paski na których widniały zdania umieszczone w scenariuszu. Grupy ochoczo zabrały się do pracy. I tak: jakież było zdziwienie młodszych dzieci, iż gąbka jest zwierzęciem morskim. Dla starszych – szczególnie tych z klasy 4 nie było to zaskoczeniem. Panie pokazały nam ilustracje gąbek morskich. Ponadto zilustrowały obrót Ziemi dookoła Słońca z wykorzystaniem globusa oraz piłki. Zauważyliśmy, że nie wszystkie źródła informacji są wiarygodne. Dowiedzieliśmy się, że te wiadomości, które wydają nam się mniej wiarygodne warto sprawdzić w innym źródle. W kolejnym kroku w czterech grupach zaznaczaliśmy, które źródła informacji są bardziej wiarygodne, a które mniej. Po czym nastąpiła prezentacja poszczególnych grup. Wszystkie grupy zgodnie stwierdziły, iż najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest nauczyciel oraz książka, a najmniej – koledzy. W dalszej części zajęć otrzymaliśmy kartki z napisami osób, które mogą być źródłami informacji (mama, tata, nauczyciel, lekarz itp.). Pani czytały wcześniejsze stwierdzenia a my podnosząc napisy do góry wskazywaliśmy, od kogo moglibyśmy uzyskać daną informację. Po czym wspólnie zastanawialiśmy się - jakie pytania należałoby zadać, aby sprawdzić podane informacje. Na zakończenie chętni kolorowali i przyklejali materiały wykorzystane na zajęciach do dwóch wcześniejszych plansz. W ten sposób powstały nasze plakaty. Zdobią one tablicę na korytarzu szkolnym dotyczącą realizacji kolejnego zadania MegaMisji. Efektem zajęć jest zdobycie przez nas umiejętności rozumienia, że źródła informacji dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne oraz że w mediach można znaleźć informacje prawdziwe i fałszywe. „Czy dzisiaj będzie MegaMisja?” – to pytanie ostatnio często zadawane jest przez nas po przyjściu rano do świetlicy. Dlatego czekamy na kolejne zadania!!!

Nasze Panie czytały powyższe stwierdzenia wyjaśniając znaczenie każdego z nich.
Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się, że w mediach można znaleźć informację prawdziwe i fałszywe.Dzieci zrozumiały, że źródła dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne oraz wiedzą z kim i w jaki sposób porozmawiać o wiarygodności źródła.