Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - kształcenie na odległość

Opublikowano: czwartek, 29, kwiecień 2021

rodo zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna

Opublikowano: czwartek, 10, styczeń 2019

klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronę www i BIP po uwzględnieniu uwag IOD