Informacje dotyczące etapu szkolnego Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR 2019"

Opublikowano: niedziela, 10, luty 2019

Szanowni Państwo!
Informuję, iż etap szkolny Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „MAŁY OKR 2019” odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do ok. godz. 11.00:
- klasy I – III od godz. 8.00 do godz. 10.00,
- klasy IV – VI od godz. 10.00 do godz. 11.00,
- klasy VII, VIII od godz. 11.00.
Proszę dostarczyć zgodę rodzica (druk dzieci otrzymały 7 lutego). Uczestnicy powinni posiadać tekst prezentowanych utworów.

ORGANIZATOR: mgr Mariola Staszowska