ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „MDK KOSZUTKA – TAKIE MIEJSCE”

Opublikowano: sobota, 06, marzec 2021

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym
„MDK KOSZUTKA – TAKIE MIEJSCE”.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej, płaskiej technice w formacie A4 z okazji 50 rocznicy powstania Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”. MDK „Koszutka” to 50 lat historii, to ludzie, zajęcia, a także sam budynek, który przechodził metamorfozy. Prace dostarczamy do świetlicy szkolnej do dnia 30 kwietnia 2021r. Uczestnicy konkursu otrzymają pochwały z zachowania i oceny celujące lub bardzo dobre z plastyki. Laureaci, dyplomy i nagrody za udział w konkursie.


ORGANIZATORZY ETAPU SZKOLNEGO
mgr Mariola Staszowska mgr Agnieszka Wiąckowska - Siwek