STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Opublikowano: czwartek, 29, maj 2014

W miesiącu czerwcu oraz od 1 do 15 września można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2014/2015.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
nie może być wyższy niż kwota 456 zł.
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO OD 2 DO 23 CZERWCA
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 15.00,
wtorek: 8.45 – 14.45,
środa: 8.45 - 13.45,
czwartek: 8.45 - 11.00,
piątek: 8.45 - 10.30.

Rodzice składający wnioski na więcej niż jedno dziecko
muszą uczynić to w tym samym terminie dla wszystkich dzieci
(albo w czerwcu, albo we wrześniu).
Ci z rodziców, których przynajmniej jedno z dzieci od września zmieni szkołę,
rozpocznie naukę w klasie pierwszej składają wnioski dla wszystkich dzieci dopiero we wrześniu.
WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY