Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Opublikowano: czwartek, 04, czerwiec 2020

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój. – D.G.Gill

Szeroko rozumiana agresja ma różnorodne oblicza. Definiuje się ją jako zachowanie mające na celu wyrządzenie szkody. Bardzo trudno jest pogodzić się z faktem, że ciągle obserwujemy lub dużo słyszymy o zachowaniach agresywnych wokół nas. Oburza nas każdy czyn agresywny, a w szczególny sposób bulwersuje agresja skierowana wobec dzieci. 4 czerwca został w 1982 r. ustanowiony Międzynarodowym Dniem Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Dokonało tego Zgromadzenie Ogólne ONZ w związku z ogromną ilością dzieci , które były ofiarami agresji podczas konfliktów zbrojnych. W naszej rzeczywistości na szczęście nie mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym ale z agresją wobec dzieci cały czas się spotykamy. Agresja łączy się z przemocą. Możemy mówić o przemocy fizycznej, psychicznej czy werbalnej. Można by się długo zastanawiać z czego agresja wobec dzieci wynika ale jeżeli już się dzieje, jeżeli już jest, to o wiele ważniejsze są jej skutki.

Grupa uczniów z klasy 7b odbyła bardzo ważną, poruszającą rozmowę na ten temat, wychodząc od kwestii ogólnych, poprzez wspólne obejrzenie krótkiego filmu – o 16 latku, ofierze agresji, aż do podzielenia się konkretnymi opiniami. Młodzież doszła do kilku wspólnych wniosków: Sprawcy agresji poprzez swoje działania najczęściej odreagowują na ofierze swoje własne frustracje. Dzieci – ofiary agresji, mają poprzez takie działania, zniszczone dzieciństwo, obniżoną samoocenę, utrudnione funkcjonowanie i kontakty społeczne, zamykają się w sobie, popadają w depresję, bardzo trudno jest im komukolwiek zaufać, nie wierzą, że ktoś może im pomóc, agresja , której doświadczają jako dzieci, może mieć poważne konsekwencje w ich przyszłym, dorosłym życiu. A na poziomie szkoły, dzieci – ofiary agresji – mogą mieć trudności z nauką, wycofać się z życia klasy, zostać wykluczeni, mogą zareagować autoagresją i cynizmem lub nieśmiałością i zamknięciem się w sobie. Uczucia jakie towarzyszyły młodzieży w czasie tej dyskusji to najczęściej: smutek, uczucie przykrości, współczucie, bezsilność, złość. Wszyscy jednogłośnie zdecydowali też, że w razie zaobserwowania nietypowego zachowania wśród swoich kolegów i koleżanek, należy ten fakt „zauważyć”, „wybadać sytuację” i starać się porozmawiać z tą osobą. Uczniowie świetnie też wiedzą, że mogą skorzystać z telefonu zaufania, pomocy wychowawcy, psychologa bądź pedagoga szkolnego. I że najgorsze co mogliby zrobić to zignorować sprawę bądź co gorsza „skrzywdzić” taką osobę jako grupa, na przykład odsuwając ją na boczny tor.

Na koniec uczestnicy dyskusji mieli za zadanie dokończyć trzy zdania. Oto propozycje naszych rozmówców:

Dziecko jest ważne ponieważ……:

-dzieci są bezbronne i nad takimi istotami nie można się znęcać ani fizycznie ani psychicznie.

-jest jak każdy inny obywatel – należy mu się szacunek, tolerancja i miłość. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem.

Agresja wobec dzieci to………….:

            -objaw niedojrzałości i bezsilności psychicznej.

-jest niedopuszczalna w jakiejkolwiek postaci. Dziecko to niewinne stworzenie – czysta kartka, która zmienia się i kształtuje pod wpływem tego jak się go traktuje. Traktując dziecko z agresją, stopniowo pokrywamy kartkę samymi ciemnymi kolorami……

Dorośli, chcemy wam powiedzieć, że agresja………….:

-wobec nas to nie jest rozwiązanie waszych problemów tylko pogorszenie naszego stanu psychicznego.

-odbija się na dziecku, zmienia go, zabiera mu ważne cechy i zaufanie. Jeśli jesteście świadomi agresji – zareagujcie – bo możecie odmienić komuś życie.

Wszyscy zaś powinniśmy pamiętać, że: w Polsce, znęcanie się nad dzieckiem to przestępstwo, art. 27 § 1 kodeksu karnego : „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.

#StopAgresjiWobecDzieci