Odwiedziny w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej

Opublikowano: środa, 16, kwiecień 2014


9 kwietnia 2014 roku klasy drugie odwiedziły Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 1 w Katowicach. Wycieczka była bardzo ciekawa. Uczniowie spotkali się ze strażakami, którzy opowiedzieli im o przyczynach powstawania pożarów, o tym jak należy zachować się podczas pożaru, jak należy zgłosić pożar, albo inny wypadek. Strażacy pokazali dzieciom wozy strażackie, do których uczniowie mogli wejść. Podczas oglądania wozów strażackich, rozległ się alarm i dzieci na własne oczy zobaczyły jak strażacy wyruszają do pożaru. Prawdziwą niespodzianką był pokój, w którym można było stać się „prawdziwym strażakiem”. Uczniowie ubrani w stroje i hełmy strażackie, wyposażeni w sprzęt powiadamiali o wypadkach, gasili pożary i udzielali pierwszej pomocy. Musimy jeszcze dodać, że na ścianie korytarza odnaleźliśmy pracę plastyczną naszego ucznia klasy 2b – Tymona.
Barbara Grzegorzewska, Iwona Fritz