Klasa Va w Bibliotece Pedagogicznej

3 października 2013 roku uczniowie klasy Va udali się do Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach na lekcje języka polskiego. Tematem spotkania było analizowanie lektury "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza.
Uczniowie udali się szlakiem Stasia i Nel do Afryki: rozwiązywali krzyżówki, odgadywali rebusy, odpowiadali na pytania związane z powieścią. Przede wszystkim utrwalali sobie wiedzę o książce, która została wydana ponad 100 lat temu, ale nadal jest aktualna i budzi zainteresowanie młodych czytelników.