Wyniki

Wyniki szkoły w zewnętrznym sprawdzianie szóstoklasistów
w poszczególnych latach, na tle średnich z województwa śląskiego.

 

 Rok  Średnia szkoły  Średnia woj. śląskiego
2004 25,96 25,58
2005 31,05 29,40
2006 24,91 24,86
2007 27,53 26,20
2008 27,00 25,40
2009 25,33 22,26
2010 26,70 24,40
2011 25,75 24,90
2012 22,60 22,56
2013 26,39 23,55
2014 28,2 25,4
   
2015

część I: 67,6 %
język polski: 71,3 %
matematyka: 63,9 %
część II: 78,77 %