Analizy

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w roku szkolnym 2011/2012

 

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w roku szkolnym 2012/2013 

 

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w roku szkolnym 2014/2015

 

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych w roku szkolnym 2015/2016