Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018:

Terminy zajęć pozalekcyjnych