Spotkania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

16 września 2019 r. – zebranie inauguracyjne

7 stycznia 2020 r.

8 czerwca 2020 r.


 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

18 listopada 2019 r.

30 marca 2020 r.

11 maja 2020 r.

 

O terminach indywidualnych spotkań doraźnych, dotyczących spraw bieżących (np. organizacji wyjść, wycieczek itd.) będą zawiadamiać bezpośrednio wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami proszę ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie w pokoju nauczycielskim: tel. (32) 258 35 18 wew. 16.