Zapisy dzieci rejonowych

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019

Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021 r. nabór dzieci rejonowych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

Nabór prowadzony będzie w systemie elektronicznym: https://katowice.elemento.pl

 

Informacje dla rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wybrać szkołę obwodową

 

➡ Od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 roku

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej.

 

➡ Od 5 do 15 kwietnia 2021 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 

➡ 16 kwietnia 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

➡ 19 kwietnia 2021 roku godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania zgłoszenia papierowego poprzez włożenie podpisanego zgłoszenia do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

 

Zaleca się wysłanie podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną.

 

Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.