Zapisy dzieci rejonowych

Opublikowano: poniedziałek, 01, luty 2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie oświaty, Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 30 marca 2017 r. Uchwałę nr XXXVIII/761/17 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Na mocy tej uchwały z dniem 1 września 2017 r. zmienia się obwód naszej szkoły.

Treść uchwały

Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego od dnia 1 września 2017 r. (obowiązuje przy rekrutacji do klas pierwszych dzieci z rocznika 2010) dostępny jest tutaj.

W związku z powyższym prosimy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o złożenie „Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach” (zgłoszenie, proszę drukować dwustronnie). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych kandydata i kandydata.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.