Rekrutacja dzieci pozarejonowych

Opublikowano: środa, 28, luty 2018

 

Szanowni Państwo!

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci pozarejonowych oraz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zostaną zamieszczone na stronie szkoły, po udostępnieniu
przez Urząd Miasta Katowice zasad, kryteriów i harmonogramu rekrutacji.