Rekrutacja dzieci pozarejonowych

Opublikowano: czwartek, 07, maj 2020

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej z urzędu.

Lista dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej do pobrania tutaj