Rekrutacja dzieci pozarejonowych

Opublikowano: poniedziałek, 01, luty 2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę nr XXXVIII/765/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice [...].

Treść uchwały dostępna jest tutaj.


 Zarządzenie nr 1329/2017 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego [...]


Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

 

Z zasadami rekrutacji proszę zapoznać się tutaj.

 

Wniosek do pobrania jest tutaj.