Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA
Pani Magdalena Żukowska

WICEPRZEWODNICZĄCA
Pani Małgorzata Piotrowska

SKARBNIK
Pani Iwona Kusek

SEKRETARZ
Pani Małgorzata Szaniewska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Pani Beata Łabuś
Pan Jacek Tyralik

 

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy SP 36
Katowice, ul. Iłłakowiczówny 13

Bank Pocztowy S.A.
21 1320 1465 28833235 2000 0001