Rekrutacja dzieci rejonowych i pozarejonowych

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021 r. nabór dzieci rejonowych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Nabór dzieci pozarejonowych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 10 do 19 maja 2021 r. W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Oba nabory prowadzone będą w systemie elektronicznym. Obecnie trwa procedura wyboru firmy, która będzie obsługiwała nabór do klas pierwszych.