Rekrutacja dzieci rejonowych i pozarejonowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie oświaty, Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 30 marca 2017 r. Uchwałę nr XXXVIII/761/17 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Na mocy tej uchwały z dniem 1 września 2017 r. zmienia się obwód naszej szkoły.

Treść uchwały

Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego od dnia 1 września 2017 r. dostępny jest tutaj.

Aby zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019, rodzic/ opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach” wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych kandydata i kandydata (wzór zgłoszenia/oświadczenia tutaj, proszę drukować dwustronnie).

 

Zgłoszenie należy złożyć osobiście. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zgłoszenia dokonać najpóźniej do 31 marca 2018 r. 

 

Informacje dotyczące naboru do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostępne są w zakładce Rodzice → Rekrutacja dzieci pozarejonowych.