Projekt edukacyjny „Mali Detektywi” w świetlicy szkolnej…

Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018


W świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt edukacyjny „Mali Detektywi”, który jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie.
Uczniowie w ramach projektu będą poszukiwać wiedzy, rozwijać umiejętności formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, a także trenować pracę zespołową. „Zmienią się” w detektywów i odkryją, jak ciekawa potrafi być nauka! Będą poznawać tajniki matematyki, przyrody, informatyki. Rozwiną również umiejętności plastyczne. Na realizowanych zajęciach raz w miesiącu uczniowie będą musieli wspólnymi siłami rozwiązać inną zagadkę.


Jesteśmy już po pierwszych-wstępnych zajęciach, na których zgłębialiśmy tajniki koncentracji. Dowiedzieliśmy się co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jak emocje wpływają na motywacje do podejmowania trudnych zadań. Wykonaliśmy 3 zadania, których celem było ćwiczenie koncentracji: wzrokowej (szukaliśmy różnic na rysunku), słuchowej (liczyliśmy odgłosy karetki pogotowia) i dotykowej (z zamkniętymi oczyma lepiliśmy bałwana). Wspólnie zastanawialiśmy się co Nam przeszkadzało a co pomagało wykonując powyższe zadania. Oglądaliśmy krótki film dotyczący koncentracji uwagi, słuchaliśmy opowiadania o chłopcu, który miał wykonać trudne zadanie a ociągał się z jego realizacją, jak i też wspaniale bawiliśmy się w kole biorąc udział w zabawie pt. „Każdy kto…”. Wiemy, iż wpływ na koncentrację uwagi mają nasze myśli, uczucia i wyobrażenia.
Już niebawem kolejne zajęcia... Wówczas dowiemy się, dlaczego detektywi pracują w rękawiczkach?
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Opracowały:
Agnieszka Wiąckowska-Siwek
Anna Krakowska-Wierzbik

Zdjęcia:
Oliwia Małek