Legitymacja szkolna

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Aby otrzymać legitymację szkolną należy przynieść aktualne zdjęcie formatu 30mm x 42mm (zdjęcie musi być już przycięte do wskazanego wymiaru). Na odwrocie zdjęcia należy napisać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i adres zamieszkania.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.