Pomoc materialna dla uczniów

Rodzice uczniów, w rodzinie których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 528,00 zł netto, mogą składać wnioski o stypendium szkolne.

TERMIN SKLADANIA WNIOSKU

3 – 14 WRZEŚNIA 2018

Wszystkich informacji udzielają i przyjmują wnioski pedagodzy i psycholog, zarówno w budynku przy ulicy Iłłakowiczówny 13, jak i w budynku przy ulicy Grażyńskiego 17.

 

 

Informujemy, iż świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.