Pomoc materialna dla uczniów

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów

 

Informujemy, iż świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.