Higienistka

Szanowni rodzice!

Informuję, że zgodnie z decyzją Samodzielnego Publicznego ZLA, z powodu pandemii COVID-19, karty zdrowia uczniów przechodzących do innych szkół oraz uczniów klas ósmych wydawane będą we wrześniu 2020 roku.
Do odbioru kart są uprawnieni rodzice lub opiekunowie prawni ucznia (za okazaniem dowodu osobistego).

Z poważaniem
higienistka szkolna
Barbara Prawik

 


Pani Barbara Prawik
 

higienistka szkolna oddelegowana do naszej szkoły przez Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" Godziny pracy:

wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 – 15.00
piątek 12.30 – 15.00


Telefon do gabinetu:


32 258 35 18 wew. 15