Higienistka

Szanowni Rodzice!

Karty zdrowia uczniów byłych klas ósmych będą wydawane w dniu 2 września 2020 roku (środa) od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Do odbioru kart są uprawnieni rodzice lub opiekunowie prawni ucznia (za okazaniem dowodu osobistego).
W przypadku gdy rodzic ucznia nie może odebrać karty osobiście, a uczeń będzie kontynuował naukę w szkole na terenie Katowic, proszę o telefoniczny kontakt pod numerem 32 258 35 18 wew. 15.
Istnieje możliwość przekazania karty zdrowia bezpośrednio pomiędzy gabinetami pomocy przedmedycznej, w przypadku gdy nowa szkoła ma podpisaną umowę o świadczenia pielęgniarki szkolnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" w Katowicach.

Z poważaniem

higienistka szkolna

Barbara Prawik


 


Pani Barbara Prawik
 

higienistka szkolna oddelegowana do naszej szkoły przez Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" Godziny pracy:

wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 – 15.00
piątek 12.30 – 15.00


Telefon do gabinetu:


32 258 35 18 wew. 15