Godziny pracy higienistki szkolnej

Opublikowano: poniedziałek, 12, marzec 2018


Pani Barbara Prawik
 

higienistka szkolna oddelegowana do naszej szkoły przez Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 

Godziny pracy:

wtorek 8.00 - 10.45: budynek przy ul. Iłłakowiczówny 13

wtorek 11.00 - 15.00: budynek przy ul. Grażyńskiego 17

środa 8.00 – 15.00: budynek przy ul. Iłłakowiczówny 13

piątek 12.30 – 15.00: budynek przy ul. Iłłakowiczówny 13

 

Telefon do gabinetu w budynku przy ul. Iłłakowiczówny 13:

32 258 35 18 wew. 15