Realizacja projektu "European Data of Languages"


Uczniowie klas 7a, 7b, 6a wzięli udział w realizacji projektu "European Data of Languages". Projekt realizowany był w miesiącu wrześniu.
Do zadań należało:
- zapoznać uczniów z informacjami nt. krajow biorących udział w projekcie
- zredagowanie tekstu o sobie w języku angielskim
- własnoręczne wykonanie kartki i umieszczenie na niej napisanego tekstu
- wysłanie kartki do wybranego kraju europejskiego
- nagranie życzeń na Dzień Języków Obcych w języku polskim, angielskim oraz niemieckim i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły oraz stronie etwinning
- wykonanie gazetki ściennej z projektami otrzymanymi z innych krajów.
Uczniowie SP nr 36 w Katowicach chętnie wzięli udział w realizacji projektu, nawiązali kontakty z uczniami z innych krajów.

Opracowała: Julia Kokot