Zajęcia świetlicowe realizowane przez wolontariuszy w ramach realizacji programu „PROJEKTOR”.

Opublikowano: poniedziałek, 12, grudzień 2016


Ostatnio w naszej świetlicy gościmy na zajęciach porannych i popołudniowych - studentki, które w ramach wolontariatu, prowadzą zajęcia z uczniami uczęszczającymi do świetlicy.
Współpraca między naszą świetlicą a wolontariuszami jest możliwa, dzięki włączeniu się naszej szkoły w program „Projektor”, którego celem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z wiedzą i aktywnością studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce i swoim przykładem zachęcają do rozwoju młode pokolenie.


Zajęcia realizowane w środowe przedpołudnia dotyczyły lepszej integracji grupy, lepszego poznania swoich koleżanek i kolegów z innych oddziałów, rozpoznania własnych zainteresowań, tego co lubimy robić w wolnym czasie, ale również sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie z emocjami, reakcji w danej sytuacji. Poza tym dzieci wykonywały antystresowe maskotki, zakładki do książek, a także w przeddzień Andrzejek bawiły się wróżąc sobie co się może wydarzyć w przyszłości – z przymrużeniem oka.  Jak dzieci bawiły się podczas zajęć podziwiać można w naszej galerii zdjęć.

Opracowała: Anna Krakowska-Wierzbik