Walking Legends – Wędrujące legendy – projekt międzyszkolny

Opublikowano: wtorek, 18, luty 2020


Od września do grudnia 2019r. klasy trzecie SP 36 realizowały we współpracy z uczniami klas trzecich SP 59, międzyszkolny projekt „Walking Legends - Wędrujące Legendy”. Projekt zawierał w sobie elementy edukacji z zakresu języka polskiego, języka angielskiego i zajęć plastycznych. Uczniowie w obydwu szkołach wyszukali legendy związane ze swoim regionem.

Każda klasa wybrała jedną, którą w częściach poznawała klasa równoległa z drugiej szkoły i  wykonywała do niej ilustracje – dowolną techniką. Ostatnim etapem było stworzenie polsko – angielskiego słowniczka do ilustrowanej legendy, zorganizowanie wystawy prac kolegów i koleżanek z partnerskiej szkoły oraz połączenie video i pozdrowienie się nawzajem. Ten sposób pracy metodą projektu nie tylko dał uczniom szansę na poznanie wielu opowieści związanych z terenem Górnego Śląska, ale przede wszystkim dał im szansę współpracy w grupie,  gromadzenia i selekcjonowania informacji, uczył odpowiedzialności i podejmowania decyzji. Był to również niestandardowy sposób na poszerzanie słownictwa z zakresu języka obcego i wyrażanie swojej ekspresji artystycznej. Wszystkim uczestnikom życzymy kolejnych ciekawych doświadczeń.