Bezpłatne warsztaty online z programowania dla dzieci i młodzieży

Opublikowano: środa, 13, maj 2020
Drodzy Uczniowie
 
Klub Młodego Programisty proponuje bezpłatne zajęcia ONLINE z nauki podstaw programowania dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Podczas cyklu 10 spotkań uczestnicy będą wykorzystywać bezpłatne aplikacje do programowania online, ale poznają również zasady programowania offline. Dzięki warsztatom uczestnicy zostaną w bezpieczny sposób wprowadzeni do świata IT. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy.
 
Poniżej link do zapisów:
 
 

Informacja na temat dożywiania

Opublikowano: wtorek, 07, kwiecień 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a co za tym idzie brakiem możliwości skorzystania przez dziecko/ucznia z posiłku istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 

Jeżeli rodzina chce skorzystać z pomocy w zmienionej formie należy skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej MOPS Katowice właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem telefonicznego złożenia wniosku.

 

http://www.mops.katowice.pl/node/3050

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Opublikowano: poniedziałek, 06, kwiecień 2020

Przypominamy, że od dnia 25 marca materiały edukacyjne dla uczniów nauczyciele umieszczają na Dysku Google. Linki do folderów poszczególnych klas nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu poprzez dziennik elektroniczny.

Informujemy również, że od dnia jutrzejszego usunięta zostanie ze strony szkoły zakładka Baza wiedzy.

Ważny komunikat

Opublikowano: wtorek, 17, marzec 2020

Szanowni Państwo / Drodzy Uczniowie

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują materiały, które na bieżąco będą umieszczane i w miarę potrzeby aktualizowane na stronie internetowej szkoły w zakładce BAZA WIEDZY od poniedziałku - 16 marca 2020 r.

Materiały na razie będą miały charakter propozycji do wykorzystania przez uczniów, a nie obowiązkowych zadań do wykonania.

Kontakt z nauczycielami jest oczywiście możliwy przez pocztę Vulcana, w każdy dzień roboczy od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Pankiewicz


Zawieszenie zajęć 12-25.03.2020 r.

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

zawieszenie na stronę

Szanowni Rodzice

Opublikowano: poniedziałek, 02, marzec 2020

W związku z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej zwracam się z prośbą, by nie przysyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.


Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Profilaktyka zakażenia

 

Instrukcja mycia rąk

Informacja dotycząca obiadów w kwietniu 2020

Opublikowano: poniedziałek, 02, marzec 2020

Szanowni Państwo!

Dni 9-14.04.2020 r. (wiosenna przerwa świąteczna) oraz 21-23.04.2020 r. (egzaminy ósmoklasistów) są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze w świetlicy oraz wyżywienie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zapisy uczniów, którzy w tych dniach będą korzystać ze stołówki.

Dokonanie zapisu jest obowiązkowe z powodu konieczności zaplanowania odpowiedniej ilości obiadów.

Z poważaniem

starszy intendent

Małgorzata Rosenberger

Informacja dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020

Miasto Katowice podpisało porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, z podmiotem wykonującym działalność leczniczą:

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1
(gabinety zlokalizowane w Przychodni nr 3, ul. PCK 1, 40-057 Katowice oraz w Przychodni nr 13, ul. Juliana Ordona 3, 40-164 Katowice).

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

 

Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

W związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych, Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez szkołę będzie Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1.

 

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielanych w dentobusie wymaga zgody rodziców uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Organizacja żywienia w dniach 2-3 stycznia 2020 r.

Opublikowano: czwartek, 28, listopad 2019

Drodzy rodzice