Nabór do klas pierwszych 2020/2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony jest w systemie elektronicznym pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

lub:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News

 

 

Nabór trwa od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.
W tym terminie rodzice/ opiekunowie dzieci mają czas na zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz na przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną.
Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Istnieje także  możliwość:

  • przesłania skanu lub zdjęcia wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej nastąpi po ustaniu zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa),

lub

  • przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem/oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, znajdującej się na terenie szkoły (po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 512-483-672).

 

Ponadto  jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie po ustaniu zagrożenia, o którym mowa powyżej.

(źródło informacji: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja)

 

Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. wraz z zarządzeniem zmieniającym.