Informacja dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020

Miasto Katowice podpisało porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, z podmiotem wykonującym działalność leczniczą:

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1
(gabinety zlokalizowane w Przychodni nr 3, ul. PCK 1, 40-057 Katowice oraz w Przychodni nr 13, ul. Juliana Ordona 3, 40-164 Katowice).

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

 

Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

W związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych, Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez szkołę będzie Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1.

 

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielanych w dentobusie wymaga zgody rodziców uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.