Stypendium szkolne 2018/2019

Opublikowano: sobota, 01, wrzesień 2018

Rodzice uczniów, w rodzinie których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 528,00 zł netto, mogą składać wnioski o stypendium szkolne.

 

TERMIN SKLADANIA WNIOSKU

3 – 14 WRZEŚNIA 2018

 

Wszystkich informacji udzielają i przyjmują wnioski pedagodzy i psycholog, zarówno w budynku przy ulicy Iłłakowiczówny 13, jak i w budynku przy ulicy Grażyńskiego 17.