Ważna informacja dla rodziców uczniów klas III - oddziałów gimnazjalnych

Opublikowano: wtorek, 10, kwiecień 2018

Szanowni Państwo!

W zakładce "Oddziały gimnazjalne" zostały zamieszczone ważne informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz rekrutacji do szkół średnich:

1. Prezentacja zawierająca informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz rekrutacji        do szkół średnich.

2. Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji do szkół średnich.

3. Harmonogram rekrutacji do szkól średnich opublikowany przez Śląską Kurator Oświaty.

4. Wykaz konkursów, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.