Odbiór kart zdrowia

Opublikowano: wtorek, 01, wrzesień 2020

Szanowni Rodzice!

Karty zdrowia uczniów byłych klas ósmych będą wydawane w dniu 2 września 2020 roku (środa) od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Do odbioru kart są uprawnieni rodzice lub opiekunowie prawni ucznia (za okazaniem dowodu osobistego).
W przypadku gdy rodzic ucznia nie może odebrać karty osobiście, a uczeń będzie kontynuował naukę w szkole na terenie Katowic, proszę o telefoniczny kontakt pod numerem 32 258 35 18 wew. 15.
Istnieje możliwość przekazania karty zdrowia bezpośrednio pomiędzy gabinetami pomocy przedmedycznej, w przypadku gdy nowa szkoła ma podpisaną umowę o świadczenia pielęgniarki szkolnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" w Katowicach.

Z poważaniem

higienistka szkolna

Barbara Prawik