Drodzy Rodzice i Uczniowie

Opublikowano: poniedziałek, 06, kwiecień 2020

Przypominamy, że od dnia 25 marca materiały edukacyjne dla uczniów nauczyciele umieszczają na Dysku Google. Linki do folderów poszczególnych klas nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu poprzez dziennik elektroniczny.

Informujemy również, że od dnia jutrzejszego usunięta zostanie ze strony szkoły zakładka Baza wiedzy.

Nabór do klas pierwszych 2020/2021

Opublikowano: czwartek, 02, kwiecień 2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony jest w systemie elektronicznym pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

lub:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News

 

 

Nabór trwa od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.
W tym terminie rodzice/ opiekunowie dzieci mają czas na zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz na przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną.
Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Istnieje także  możliwość:

  • przesłania skanu lub zdjęcia wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej nastąpi po ustaniu zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa),

lub

  • przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem/oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, znajdującej się na terenie szkoły (po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 512-483-672).

 

Ponadto  jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie po ustaniu zagrożenia, o którym mowa powyżej.

(źródło informacji: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja)

 

Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. wraz z zarządzeniem zmieniającym.

 

Kontakt z pracownikiem sekretariatu

Opublikowano: piątek, 20, marzec 2020

numer

Ważny komunikat

Opublikowano: wtorek, 17, marzec 2020

Szanowni Państwo / Drodzy Uczniowie

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują materiały, które na bieżąco będą umieszczane i w miarę potrzeby aktualizowane na stronie internetowej szkoły w zakładce BAZA WIEDZY od poniedziałku - 16 marca 2020 r.

Materiały na razie będą miały charakter propozycji do wykorzystania przez uczniów, a nie obowiązkowych zadań do wykonania.

Kontakt z nauczycielami jest oczywiście możliwy przez pocztę Vulcana, w każdy dzień roboczy od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Pankiewicz


Zawieszenie zajęć 12-25.03.2020 r.

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

zawieszenie na stronę

Szanowni Rodzice

Opublikowano: poniedziałek, 02, marzec 2020

W związku z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej zwracam się z prośbą, by nie przysyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.


Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Profilaktyka zakażenia

 

Instrukcja mycia rąk

Informacja dotycząca obiadów w kwietniu 2020

Opublikowano: poniedziałek, 02, marzec 2020

Szanowni Państwo!

Dni 9-14.04.2020 r. (wiosenna przerwa świąteczna) oraz 21-23.04.2020 r. (egzaminy ósmoklasistów) są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze w świetlicy oraz wyżywienie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zapisy uczniów, którzy w tych dniach będą korzystać ze stołówki.

Dokonanie zapisu jest obowiązkowe z powodu konieczności zaplanowania odpowiedniej ilości obiadów.

Z poważaniem

starszy intendent

Małgorzata Rosenberger

Informacja dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020

Miasto Katowice podpisało porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, z podmiotem wykonującym działalność leczniczą:

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1
(gabinety zlokalizowane w Przychodni nr 3, ul. PCK 1, 40-057 Katowice oraz w Przychodni nr 13, ul. Juliana Ordona 3, 40-164 Katowice).

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

 

Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

W związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych, Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez szkołę będzie Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1.

 

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielanych w dentobusie wymaga zgody rodziców uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Organizacja żywienia w dniach 2-3 stycznia 2020 r.

Opublikowano: czwartek, 28, listopad 2019

Drodzy rodzice