Nabór do klas pierwszych 2020/2021

Opublikowano: czwartek, 20, luty 2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym.

Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zgodnie z tym zarządzeniem nabór rozpocznie się 23 marca 2020 roku o godzinie 9.00, a zakończy 3 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00.

Link do systemu, w którym prowadzony będzie nabór do klas pierwszych, zostanie Państwu udostępniony w późniejszym terminie.

 


 

Informacja dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020

Miasto Katowice podpisało porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, z podmiotem wykonującym działalność leczniczą:

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1
(gabinety zlokalizowane w Przychodni nr 3, ul. PCK 1, 40-057 Katowice oraz w Przychodni nr 13, ul. Juliana Ordona 3, 40-164 Katowice).

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

 

Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

W związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych, Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez szkołę będzie Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny w Katowicach „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ulicy PCK 1.

 

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielanych w dentobusie wymaga zgody rodziców uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Organizacja żywienia w dniach 2-3 stycznia 2020 r.

Opublikowano: czwartek, 28, listopad 2019

Drodzy rodzice

Bezpłatne warsztaty z programowania - Koduj z gigantami

Opublikowano: środa, 11, wrzesień 2019

W związku z organizacją kolejnej edycji ogólnopolskiego wydarzenia Koduj z Gigantami zachęcamy uczniów do udziału w bezpłatnych warsztatach programowania, które odbędą się w ramach wydarzenia. Koduj z Gigantami powstało z myślą o promowaniu idei nauki programowania wśród dzieci i młodzieży. W poprzednich edycjach, które odbyły się w lutym 2019, we wrześniu 2018, lutym 2018 oraz wrześniu 2017 roku wzięło udział prawie 3500 uczniów z całej Polski. Obecna edycja odbędzie się w dniach 7-22.09.2019 r. w ponad 50 miastach w Polsce. W tym roku przygotowanych jest ponad 3500 miejsc dla uczniów.
Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Patronatem Honorowym Prezydentów Miast, w których odbywać się będą Warsztaty.


Więcej informacji oraz zapisy na bezpłatne kursy można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/zapisy-kursy-programowania/koduj-z-gigantami

Szanowni Państwo!

Opublikowano: czwartek, 21, marzec 2019

Informuję o zamieszczeniu na stronie internetowej miasta Katowice w zakładce: "Edukacja" informacji o przeprowadzanej przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty.

Kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online w dniach od 15 lutego do 31 marca 2019 r.

Poniżej link do notatki prasowej:

kliknij tutaj

Informacje dotyczące etapu szkolnego Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR 2019"

Opublikowano: niedziela, 10, luty 2019

Szanowni Państwo!
Informuję, iż etap szkolny Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „MAŁY OKR 2019” odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do ok. godz. 11.00:
- klasy I – III od godz. 8.00 do godz. 10.00,
- klasy IV – VI od godz. 10.00 do godz. 11.00,
- klasy VII, VIII od godz. 11.00.
Proszę dostarczyć zgodę rodzica (druk dzieci otrzymały 7 lutego). Uczestnicy powinni posiadać tekst prezentowanych utworów.

ORGANIZATOR: mgr Mariola Staszowska

Półkolonie zimowe w naszej szkole

Opublikowano: niedziela, 03, luty 2019

W czasie ferii zimowych w naszej szkole organizowane są półkolonie w godzinach: 6.30 - 15.30. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00.


I tydzień:
- warsztaty smaku w Pizza Dominium
- warsztaty plastyczne z instruktorem BWA w Katowicach
- zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej
- zajęcia na basenie w Pałacu Młodzieży
- zwiedzanie siedziby głównej Biblioteki Śląskiej w Katowicach "Jak książka trafia do czytelnika?"
- wycieczka autokarowa do Muzeum Ognia w Żorach z pokazem chemicznym "Czary - mary" oraz zajęciami warsztatowymi - wyrób świeczki oraz seans filmowy

II tydzień:
- zajęcia na basenie w Pałacu Młodzieży
- warsztaty plastyczne w Muzeum Historii Katowic
- zabawy w sali zabaw
- wycieczka autokarowa do Zamku w Tarnowicach połączone z warsztatami malowania torby płóciennej
- wyjście do kina

Cena jednego turnusu wynosi 100 złotych (w cenie: wycieczka, opłaty wstępu oraz obiad).

Bezpieczne ferie 2019

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019

Plakat Bezpieczne ferie 2019