"Kolędnicy Misyjni"

Opublikowano: środa, 24, styczeń 2018


W niedzielę 21.01. br. grupa dzieci z oddziałów 3a i 3c oraz dwoje dzieci z innych szkół (SP 62 i Szkoła Muzyczna) uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji "Kolędnicy Misyjni”. Akcja ta odbywa się pod patronatem Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Polega na modlitewnym i materialnym wsparciu dzieci z różnych stron świata. W tym roku pomoc jest skierowana do dzieci z Syrii i Libanu.

Pod opieką pań katechetek Barbary Dobosz i Bożeny Biernackiej – Orszulik podzielone na 2 grupy dzieci odwiedzały rodziny, które je wcześniej zaprosiły. Przedstawiały krótkie jasełka i wręczały pamiątki kolędowania w kształcie rozłożonych dłoni symbolizujących chęć niesienia pomocy potrzebującym i pokój. Kolędowanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. Dzieci były dzielne i pełne zapału, a rodziny gościnne i hojne.

Opracowała: Bożena Biernacka - Orszulik