Apel poświęcony 28 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

Opublikowano: wtorek, 28, listopad 2017


W poniedziałek 21 listopada, grupa uczniów klas IV-VI SP 36, uczęszczających na etykę, pod opieką Pani Marii Wybieralskiej przygotowała apel poświęcony 28 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie w sposób przystępny przybliżyli swoim kolegom i koleżankom okoliczności oraz potrzebę utworzenia organizacji, która uznała prawa dziecka za równie ważne jak prawa dorosłych.

Opracowała: Maria Wybieralska