XI Zlot Samorządów Uczniowskich

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2020


4 marca 2020r. Samorząd Uczniowski SP 36 oraz przedstawiciele Szkolnego Koła Charytaywno – Wolontariackiego, wzięli udział w XI Zlocie Samorządów Uczniowskich, który odbył się w sp 33 w Katowicach. Zlot odbył się pod hasłem: „Jesteśmy społecznością – rola samorządu uczniowskiego w życiu szkoły”. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 samorządów z terenu naszego województwa, czyli razem ponad 300 osób.

Na początek mieliśmy okazję obejrzeć występ zespołu „Katowiczanie”, który zaprezentował nam kilka tańców i przyśpiewek z naszego regionu. Następnie wysłuchaliśmy wystąpień pani dyrektor SP 33 Teresy Liburskiej – Łój, przewodniczącego Rady miasta Katowice – Macieja Biskupskiego, przedstawicielki Grupy Edukacyjnej Sokrates – Anny Stalmach, przedstawicielki Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich – Marii Jeziorowskiej i przedstawicielki Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” – Elżbiety Bowdur. Wszystkie wystąpienia miały jeden wspólny mianownik: działalność w Samorządzie to bardzo dobry pomysł! Samorząd aktywizuje, rozwija naszą kreatywność i asertywność, sprawia, że angażujemy się społecznie i charytatywnie, motywuje nas do podejmowania działań i inicjatyw.
Po serii wystąpień, nauczyciele wzięli udział w prelekcji dotyczącej działalności Spółdzielni Uczniowskich, uczniowie natomiast, podzieleni na liczne grupy, brali aktywny udział w warsztatach.  Oto relacja naszych przedstawicieli:
Na Zlocie wzięliśmy udział w warsztatach na dwa tematy: o tym, jak przyjąć obcokrajowca w szkole i klasie oraz o roli komunikacji w samorządzie szkolnym. Na pierwszych warsztatach podzieliliśmy się na grupy. Naszym zadaniem było wczucie się w rolę kogoś, kto zaczyna naukę w obcym dotąd kraju. Znajdowaliśmy zagrożenia oraz wyrażaliśmy oczekiwania, jakie sami mielibyśmy wobec szkoły i ludzi: oprowadzenie po szkole, miłe przyjęcie, naukę obcego języka. Dyskutowaliśmy i dzieliliśmy opiniami. Dzięki warsztatom nasz poziom zrozumienia i empatii wobec kogoś w takiej sytuacji zdecydowanie się podniósł. Drugie zajęcia polegały na poprawianiu umiejętności komunikacji: otrzymywaliśmy proste polecenia, do których wykonania potrzeba było jednak rozmowy. Ustwialiśmy się w rzędzie od najwyższego do najniższego, przekazywaliśmy informacje kolorowymi kubeczkami albo kopiowaliśmy rysunki, polegając tylko na ich ustnym opisie. Ćwiczenia były nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne!
Całość zakończyło krótkie podsumowanie i pozowanie do zdjęć przy tablicy pamiątkowej na której znalazły się emblematy szkół. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć naszego Samorządu Uczniowskiego Było to bardzo wartościowe i pouczające doświadczenie. Mamy nadzieję na kolejny Zlot za rok!

Opracowała: Iwona Smuła